Behov av vattenrening? Besök Pure Water Partners hemsida »

Bokslut 2015 och prognos 2016

Publicerad 2016-08-01

Vi ångar på.

Omsättningen för 2015 landade på drygt 23 MSEK. Rörelseresultatet blev drygt 1,1 MSEK. 2016 har inletts med mycket hög orderingång på elångpannor och industriella vattenreningsprojekt. 2016 års omsättning pekar därför på en omsättningsökning på mer än 40%.