Behov av vattenrening? Besök Pure Water Partners hemsida »

Order till Hall

Publicerad 2013-12-01

Ånga till tvätteriet på kriminalvårdsanstalten Hall

Pannpartner levererar på totalentreprenad en ny ångcentral med elångpannor på 2 x 500 kW till Hall. Efter leveransen som sker på våren 2014, kan den gamla panncentralen och kulvertsystem läggas ner. Oljeberoendet försvinner och energinotan kapas avsevärt.