Behov av vattenrening? Besök Pure Water Partners hemsida »

2012

Publicerad 2013-01-21

Verksamhetsåret 2012

Försäljningen för 2012 blev drygt 20 MSEK. Drygt hälften kommer från ång-relaterade produkter och resterande från vattenbehandling, doseringsmedel och serviceverksamhet. Trots att 2012 års omsättning blev lägre än 2011, så blev bruttoöverskottet högre. Pannpartner kommer att nyanställa 1-2 personer ytterligare under 2013, för att på så sätt öka omsättning och kunskapsbas.