Behov av vattenrening? Besök Pure Water Partners hemsida »

Scania i Södertälje

Publicerad 2011-08-16

Ånga och Värme till Vindtunnel

Pannpartner skall leverera en elångpanna med tillbehör för luftbefuktning till Scanias nya vindtunnel och klimatanläggning. Vår leverans inkluderar även en rostfri elvärmepanna för att värma Tyfoxit i köldbärarkretsen. Köldbärarkretsen skall kunna värmas upp från -40 grader till plusgrader på kort tid, därav en elpanna i "värme"kretsen. Pannpartners leverans skall vara slutförd under hösten 2011.