Behov av vattenrening? Besök Pure Water Partners hemsida »

Ny personal

Publicerad 2011-04-01

Kristina Bjerke från Christ Nordic

Kristina Bjerke har anställts som projekt och kvalitetsansvarig. Anställningen är ett led i företagets inriktning på vattenrening för pannor och industriändamål. Hon kommer närmast från Crist Nordic, där hon arbetetat som projektledare och validerare.