Behov av vattenrening? Besök Pure Water Partners hemsida »

Bokslut 2009

Publicerad 2010-05-15

Vi är klara med 2009 - års bokslut

Omsättningen blev 17.8 MSEK med ett netto resultat på 516.000:- efter finansiella poster. 2010 har startat bra, vilket gör att vi räknar med en något högre omsättnmning och vinst för 2010.